Doç. Dr. BEYHAN TATAR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. BEYHAN TATAR

T: (0282) 250 2618

M btatar@nku.edu.tr

W btatar.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Fizik
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FİZİK
Öğrenim Yılları: 2007
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FİZİK
Öğrenim Yılları: 2003
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. N.K.Ü
2009-
Arş. Gör. Dr. Y.T.Ü
2007-
Araş. Gör. Y.T.Ü
1999-
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK
2016-
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU
2015-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı / Fizik
Malzeme Fiziği
Yarı İletkenler
Optoelektronik
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Tatar B., Demiroğlu D., Electrical properties of FePc organic semiconductor thin films obtained by CSP technique for photovoltaic applications, Materials Science in Semiconductor Processing, vol. 31, pp. 644-650, 2015.
Özgün Makale SCI
2. Tatar B., Demiroğlu D., Kazmanlı K., Ürgen M., Improvement in electrical and photovoltaic properties of a-Si/c-Si heterojunction with slanted nano-columnar amorphous silicon thin films for photovoltaic applications, Current Applied Physics, vol. 15, pp. 511-519, 2015.
Özgün Makale SCI
3. Tatar B., Demiroğlu D., Ürgen M., Investigation of structural and electrical properties of p-CuPc/c-Si and p-CuPc/a-Si/c-Si hybrid photodiodes prepared by CSP technique, Microelectronic Engineering, vol. 126, pp. 184-190, 2014.
Özgün Makale SCI
4. Demiroğlu D., Tatar B., Kazmanlı K., Ürgen M., Investigation of structural and electrical properties of flat a-Si/c-Si heterostructure fabricated by EBPVD technique, AIP Conference Proceding, vol. 1569, pp. 158-161, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. Demiroğlu D., Tatar B., Kazmanlı K. ., Ürgen M., Structural and photovoltaic properties of a-Si (SNc)/c-Si heterojunction fabricated by EBPVD technique., AIP Conference Procedings, vol. 1569, pp. 154-157, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. Tatar B., Demiroğlu D., Ürgen M., Structure and photovoltaic properties of Ag/p-CuPc/a-Si/c-Si/Ag organic-inorganic hybrid heterojunction fabricated by chemical spray pyrolysis technique, MICROELECTRONIC ENGINEERING, vol. 108, pp. 150-157, 2013.
Özgün Makale SCI
7. Tatar B., Gökdemir P., Pehlivan E., Ürgen M., The influence of Er3 doping on the structural and optical properties of CeO2 thin films grown by PED, APPLIED SURFACE SCIENCE, vol. 285, pp. 409-416, 2013.
Özgün Makale SCI
8. Tatar B., Kutlu K., Ürgen M., Spectroscopic Studies of the Effect of Sputter Etching on -FeSi2 Films Growth, Balkan Physics Letter,BPL, vol. 18, pp. 79-88, 2010.
Özgün Makale Google Scholar Index
9. Özdemir . O., Yılmazer D., Tatar B., Ürgen M., Kutlu K., Excess capacitance due to minority carrier injection in CrSi 2/p-type crystalline Si isotype junction. , JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS,, vol. 49, 2010.
Özgün Makale SCI
10. Özdemir O., Yılmazer D., Ürgen M., Gökdemir P., Kutlu K., Tatar B., Alternative Approach for Determination of Energy Band Gap of Semiconductors Through, AIP Conferences Proceedings , 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. Özdemir O., Kutlu K., Yılmazer D. ., Tatar B., Correlation of DC and AC electrical properties of Al/p-Si structure by IVT and CVT measurements, Materials Science in Semiconductor Processing, vol. 12, pp. 133-141, 2009.
Özgün Makale SCI
12. Tatar B., Kutlu K., Gökdemir P., Aydogan P., Yılmazer D., Bulgurcuoğlu A. E., Özdemir O., Electrical ans Photovoltaic Properties of Cr/Si Schottky Diodes, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, vol. 34, pp. 5208-5212, 2009.
Özgün Makale SCI
13. Özdemir O., Kutlu K., Gökdemir P. ., Yılmazer D., Tatar B., Conduction Mechanism Analysis in -FeSi2/n-Si Heterojuction Through J-V-T Measurement , Semiconductor Science and Technology, vol. 23, 2008.
Özgün Makale SCI
14. Tatar B., Kutlu K., Özdemir O., Gökdemir P. ., Yılmazer D., Electrical Properties of Cr/p-type Si Schottky Diodes at room Temperature, Balkan Physics Letter, vol. 448, 2008.
Özgün Makale SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
15. Tatar B., Ürgen M., Kutlu K., Sam E. D., Synthesis and Optical Properties of CeO2 Nanocrystalline Films Grown by Pulsed Electron Beam Deposition, Journal of Materials Science, vol. 43, pp. 5102-5108, 2008.
Özgün Makale SCI
16. Tatar B., Kutlu K., Özdemir O., Yılmazer D. ., Gökdemir P. ., The current-voltage characteristics of Al/SiO2/p-Si MIS type Schottky Diodes, Balkan Physics Letter, vol. 451, 2008.
Özgün Makale SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
17. Tatar B., Ürgen M., Kutlu K., Effect of ion beam modifications on the surface and structural properties of -FeSi2 thin films, JOURNAL OF PHYSICS D: APPLIED PHYSICS, vol. 40, pp. 5995-5999, 2007.
Özgün Makale SCI
18. Tatar B., Kutlu K., Optical Properties Of β‐FeSi2 Thin Films Grown By Magnetron Sputtering, AIP Conference Proceedings, vol. 899, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
19. Tatar B., Ürgen M., Kutlu K., Surface characterization of -FeSi2/Si heterojunctions prepared by magnetron sputtering, Surface & Coatings Technology, vol. 201, pp. 8373-8376, 2007.
Özgün Makale SCI
20. Tatar B., Ürgen M., Kutlu K., Synthesis of-FeSi2/Si heterojunctions for photovoltaic applications by unbalanced magnetron sputtering, Thin Solid Films, vol. 516, pp. 13-16, 2007.
Özgün Makale SCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TATAR B., GLAD Tekniği ile Büyütülen Zig-Zag Nono Şekilli a-Si/c-Si Heteroeklemlerin Elektriksel ve Fotovoltaik özelliklerinin İncelenmesi, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 29, ss. 11-17, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN
2. Tatar B., Fotovoltaik Uygulamalar için GLAD Teknigi ile Büyütülen Spiral Nano Sekilli a-Si Ince Filmlerin Elektriksel ve Yapısal Özelliklerinin Incelenmesi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2016.
Özgün Makale EBSCO, TR-Dizin
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Dilek D., B. T., K. K., M. Ü., Investigation of Structural and Electrical Properties of p-CuPc/c-Si and p-CuPc/a-Si/c-Si Heterojunctions Prepared by CSP Technique, NANOSMAT 2013 (16.09.2013-20.09.2013).
Sözlü Bildiri
2. Beyhan T., D. D., M. Ü., Investıgatıon of the effects of usıng dıfferent substrates for growıng organıc semıconductor thın fılms wıth CSP deposıtıon technıque, TFD 30 Turkish Physical Society 30. International Physics Congress (02.09.2013-06.09.2013).
Sözlü Bildiri
3. Dilek D., B. T., M. Ü., Structural properties of mix M-Pc thin films deposited on a-Si and c-Si substrates with CSP technique, TFD 30 Turkish Physical Society 30. International Physics Congress (02.09.2013-06.09.2013).
Sözlü Bildiri
4. Beyhan T., D. D., M. Ü., Fabrication and Characterization of Organic –İnorganic Hybrid Heterojunction Based on FePc and c-Si, ISMANAM 2013 International symposia on metastable amorphous and nanocrystalline maetrials (01.07.2013-05.07.2013).
Poster
5. TATAR B., Structural and Electrical Properties Iron Phthalocyanine Organic Semiconductor Thin Films Obtained by CSP Technique, ISMANAM 2013 International symposia on metastable amorphous and nanocrystalline maetrials (01.07.2013-05.07.2013).
Poster
6. TATAR B., Hump Behaviour of Capacitance Originated from Junction and Bulk Limited Current Flow on p-FePc/n-c-Si Heterojunvtion, International Conference on Clean Energy (ICCI-2010) (14.08.2010-18.10.2010).
Poster
7. TATAR B., Excess Capacitance Due to Minority Carrier Injection in CrSi2/p-c-Si Isotype Heterojunction, 26. International Turk Physics Conference (24.09.2009-27.09.2009).
Poster
8. TATAR B., KUTLU K., ÜRGEN M. K., Spectroscopic Studies of the Effect of Sputter Etching on beta-FeSi2 Film Growth, 26. International Physics Conferece (24.09.2009-27.09.2009).
Sözlü Bildiri
9. TATAR B., Structural propertıes of FePc thin films syhenthesıs by spray pyrolysıs technıque, 26. International Turk Physics Conference (24.09.2009-27.09.2009).
Poster
10. TATAR B., The ınfluence of Er dopıng on the optıcal propertıes of CeO2 thın fılms grown by PED, 26. International Turk Physics Conference (24.09.2009-27.09.2009).
Poster
11. Aydoğan P., TATAR B., KUTLU K., Fabrication and Electrical Properties of FePc/Si Heterojunctions, 25. International Physics Conference (25.09.2008-29.08.2008).
Poster
12. BULGURCUOĞLU A. E., TATAR B., ÖZDEMİR O., KUTLU K., Electrical Properties of Cr/Si Schottky Diodes Thorought I-V-T Measurument, 25. International Physics Conference (25.08.2008-29.08.2008).
Poster
13. GÖKDEMİR F. P., TATAR B., KUTLU K., ÜRGEN M. K., Investigation on Structural Properties of Er-Doped CeO2 Thin Films Prepared by Pulsed Electron Beam Deposation, 25. International Physics Conference (25.08.2008-29.08.2008).
Poster
14. TATAR B., KUTLU K., The Influence of Film Thickness on the Structural and Electrical Ptopertiesof beta-FeSi2/Si Heterojunctions, 25. International Physics Conference (25.08.2008-29.08.2008).
Sözlü Bildiri
15. Yılmazer U. D., TATAR B., KUTLU K., ÜRGEN M. K., The Synthesis and Optical Properties of CrSi2 Thin Films Grown by Energetic Arc-PVD Technique, 25. International Physics Conference (25.08.2008-29.08.2008).
Poster
16. ÖZDEMİR O., TATAR B., Yılmazer D., GÖKDEMİR F. P., BULGURCUOĞLU A. E., Aydoğan P., KUTLU K., Conduction Mechanism Analysis in b-FeSi2/n-Si Heterojuction Through J-V-T Measurement, International Workshop on Advanced Materials and Devices for Photovoltaic Applications (NANOMAT 2008) (24.04.2008-25.04.2008).
Poster
17. TATAR B., Aydoğan P., Seçkin E., KUTLU K., ÜRGEN M. K., Fabrication and Electrical Properties of Ag/p-FePc/n-TiO2/FTO Heterojuntion Photovoltaic Cell, International Workshop on Advanced Materials and Devices for Photovoltaic Applications (NANOMAT 2008) (24.04.2008-25.04.2008).
Poster
18. TATAR B., Electrical properties of Cr/p-type Si schottky barrier diodes at room temperatures, 24. International Turk Physics Conference (28.08.2007-31.08.2007).
Tam metin bildiri
19. TATAR B., The current-voltage characteristics of Al/SiO2/p-Si MIS type schottky diodes, 24. International Turk Physics Conference (28.08.2007-31.08.2007).
Tam metin bildiri
20. TATAR B., KUTLU K., ÜRGEN M. K., The FT-IR and Raman Spectroscopic Studies of beta-FeSi2 growth on Si (100) and Si(111) Substrates, 28. European Congress on Molecular Spectroscopy (03.09.2006-08.09.2006).
Poster
21. TATAR B., KUTLU K., ÜRGEN M. K., Modification of Surface and Structural Properties of β-FeSi2 Thin Films Induced by Ion Source, International Nanomat Conference (21.06.2006-23.06.2006).
Poster
22. TATAR B., Electrical Characterization of β-FeSi2 /Si Junctions Prepered by Electron Beam Deposation, 23. International Turk Physics Conference (13.09.2005-16.09.2005).
Tam metin bildiri
23. TATAR B., KUTLU K., Morphological Properties of β-FeSi2 Films Prepered by Magnetron Sputtering Method, 23. International Turk Physics Conference (13.09.2005-16.09.2005).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Demiroğlu D., TATAR B., KAZMANLI M. K., ÜRGEN M. K., A Comparative Study to Improve Electrical and Photovoltaic Properties of a-Si/c-Si and SnC a-Si/c-Si Heterojunctions for Photovoltaic Applications, NANOTR 9 (24.06.2013-28.06.2013).
Tam metin bildiri
2. ÖZDEMİR O., TATAR B., Aydoğan P., BOZKURT K., KUTLU K., Observation of Excess Current/Capacitance Issues on Organic Based Heterojunctions, SolarTR1 (29.04.2010-30.04.2010).
Poster
3. TATAR B., BULGURCUOĞLU A. E., Yılmazer D., GÖKDEMİR F. P., ÖZDEMİR O., KUTLU K., Cr/Si Schottky kontakların Fotovoltaik Özelliklerin İncelenmesi, UGHEK’2008: II.Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi (12.06.2008-13.06.2008).
Tam metin bildiri
4. TATAR B., Yılmazer D., KUTLU K., ÜRGEN M. K., Photovoltaic properties of p-CrSi2/n-Si(100) Heterojunction Prepared with a Energetic PVD Technique, NanoTR4 Nanoscience and Nanotechnology 2008 Conference (09.06.2008-13.06.2008).
Tam metin bildiri
5. TATAR B., KUTLU K., ÜRGEN M. K., CeO2 Film Growth on ITO Substrates with Pulsed Electron Beam Deposition, NanoTR3 Nanoscience and Nanotechnology 2007 Conference (11.06.2007-14.06.2007).
Tam metin bildiri
6. TATAR B., KUTLU K., FeSi2/Si Eklemlerin Elektriksel Özellikleri, 22. Türk Fizik Derneği Kongresi (14.09.2004-17.09.2004).
Sözlü Bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Applied Surface Science, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI
2. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
3. Solar Energy Material and Solar Cell, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
4. Materials Chemistry and Physics, Hakemlik Sayısı:5.
Uluslararası Dergi SCI
5. Journal of Physics and Chemistry of Solids, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI
6. Current Applied Physics, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI
Ulusal Projeler
1. Kimyasal sprey püskürtme teknigi ile üretilen FePc ve CuPc organik yarıiletken filmlerin sentezlenmesi ve elektriksel özelliklerinin belirlenmesi 11/01/2013, BAP, Yürütücü, 11.01.2013-30.11.2016.
2. Organik Yarıiletken Tabanlı Fotovoltaik Aygıtlar Için Sekilli Ince Film Altlık Tasarımı Ve Etkilerinin 01/11/2012 - 01/05/2015, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 01.11.2012-01.05.2015.
3. Kimyasal sprey püskürtme teknigi ile üretilen CuPc / Si Heteroeklemlerin elektriksel ve optik özellikleri, BAP, Yürütücü, 08.06.2010-25.04.2013.
4. CeO2 Filmlerin Sentezi ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi, BAP, Araştırmacı, 01.01.2009-30.03.2011.
5. PECVD yöntemiyle büyütülmüş bor nitrür filmlerin elektriksel ve optiksel özelliklerinin incelenmesi ve tavlamanın film yapısına etkileri, BAP, Araştırmacı, 01.01.2008-27.10.2010.
6. Metal-Yarıiletken Yapıların Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi, BAP, Araştırmacı, 01.01.2007-01.01.2009.
7. Fotovoltaik Uygulamalar İçin -FeSi2/Si Heteroeklemlerin İncelemeleri, BAP, Araştırmacı, 01.01.2007-01.01.2008.
Ödüller
1. Y.T.Ü. Bilimsel Teşvik Ödülü, 2010.
2. Y.T.Ü. Bilimsel Teşvik Ödülü, 2009.
Üyelikler
Türk Fizik Derneği Üyeliği, Üye, 2002-.